Kulturkroner til udvikling af Fannikerdagene

Kulturkroner til udvikling af Fannikerdagene

Styregruppen i Kulturregion Vadehavet bevilgede den 9. juni 2017 kr. 150.000,- ligeligt fordelt over 2017 og 2018. Pengene skal bruges til at sikre et indholdsmæs- sigt og kunstnerisk løft af Fannikerdagene. Foreningen har i 66 år ihærdigt forsøgt at eksponere Fanøs...