Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i foreningen Fannikerdagen Generalforsamling afholdes i følge vedtægterne tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00 i Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 4....
Kulturkroner til udvikling af Fannikerdagene

Kulturkroner til udvikling af Fannikerdagene

Styregruppen i Kulturregion Vadehavet bevilgede den 9. juni 2017 kr. 150.000,- ligeligt fordelt over 2017 og 2018. Pengene skal bruges til at sikre et indholdsmæs- sigt og kunstnerisk løft af Fannikerdagene. Foreningen har i 66 år ihærdigt forsøgt at eksponere Fanøs...