Generalforsamling i foreningen Fannikerdagen

Generalforsamling afholdes i følge vedtægterne tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00 i Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling.

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse og revisorer jfr. § 9.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

Vedtægter: www.fannikerdagen.dk/vedtaegter/

Evt. forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal fremsendes til rsp@esbjergkommune.dk