Foreningen Fannikerdagen

Fannikerdagens stiftende generalforsamling blev afholdt d. 8. oktober 1953.

De første Fannikerdage fandt sted d. 3. og 4. juli 1954, og 2013 er således 60. gang der afholdes Fannikerdage.

§ 2:  Foreningens formål er ved afholdelse af en årlig Fannikerdag at fremskaffe midler til at bevare minder om Fanøs sejlskibsflåde og nationaldragten og til Nordbys forskønnelse og bevarelse.

Denne formålsparagraf har været gældende siden foreningens opstart. Med etablering af Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling i 1978 i Skipperhuset blev følgende indføjet i foreningens love.

 § 2a:  For opfyldelse af dele af § 2 deltager foreningen i Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling efter de retningslinier, der er angivet i overenskomst herom.

Alle udstillingens effekter er skænket til Fannikerdagen eller erhvervet gennem foreningens arbejde.

 

Byforskønnelsesarbejdet har kørt mere i ”bølger”. Fannikerdagen medvirkede i 60´erne ved en opmåling og registrering af bevaringsværdige huse i Nordby. Fannikerdagen bekostede en brolægning af Lilleslippe, længe før der var noget der hed bevarende lokalplaner. I nyere tid kan det nævnes at Fannikerdagen var initiativtager til at foreninger og interessegrupper blev inddraget i det indledende arbejde med at forskønne havnefronten samt renoveringen af Skipperhuset, som huser Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling.  Vi håber, at kunne arbejde mere med dette område, når vi får vores eget hus.

Foreningen fik i 2015 foræret en lade fra Vadehavsmuseet i Vester Vedsted. Den ligger nu nedtaget på Fanø og venter på at blive opført og indrettet til Fannikerdagens Hus. Der arbejdes pt. i samarbejde med Fanø Kommune på en placering bag ved Tempo Supermarked.

Fannikerdagene er årets store begivenhed i foreningen. Over 100 frivillige er med til at gennemfører de traditionsrige festdage. Siden 2013 har arrangementet gennemgået en revitalisering med udgangspunkt i den levende kulturarv, og kan i dag præsentere et meget flot program med unikke oplevelser.

Et medlemskab koster pr. husstand 75,- kr. om året, pensionisthusstand  60,- kr.

Medlemskab af Fannikerdagen giver gratis adgang til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling.

Tilmeld dig her

Med venlig hilsen

Fannikerdagens bestyrelse.