Fannikerdagene 8. - 10. juli 2022

Tak til alle deltagere for nogle skønne dage!

Fannikerdagene 8. - 10. juli 2022

Vi ses til Fannikerdagene 2022

UDSAT! Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING ER UDSAT PGA. CORONA TIL MARTS.
Ekstraordinær generalforsamling søndag d. 14/11-2021 kl. 14:30 – 15:00
Sted: Skipperhuset – Fanø Skibsfarts- & dragtsamling
 
Dagsorden
1. Godkendelse af regnskabet for 2019/2020
 
Ordinær generalforsamling søndag d. 14/11-2021 kl. 15:00
 
Dagsorden i flg. vedtægterne
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – mail@fannikerdagen.dk

Bliv medlem

Meld dig ind i Fannikerdagen, og få gratis adgang til Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling.

Støt Fannikerdagens arbejde for den levende kulturarv på Fanø. 

Enlige: 75 kr. pr. år

Hustande: 150 kr. år.

Bliv medlem

Historien om Fannikerdagene

I 1953 tog “Rav Sine” initiativ til at samle nogle at byens spidser for at etablere “Fannikerdagen”.  Der var kun få kvinder tilbage på øen, som bar Fanødragten som deres faste klædedragt. Væk var sejlskibene, men Fanø var stadig en søfarts ø med to unikke søfartsbyer, Nordby og Sønderho.

I Sønderho havde man i mange år afholdt “Sønderhodag”. Med Fanikkerdagen i Nordby kunne fannikerne nu arbejde målrettet for at bevare stoltheden og identiteten som sejlskibs-ø og den levende kulturarv.

I modsætning til mange andre steder i Danmark har Fanø formået både at bevare, men også at videreudvikle øens kulturarv til glæde for både øens beboer og gæster. Dette kan du opleve til de traditionsrige Fannikerdag, som afholdes hvert  i juli.

I dag går overskuddet af arrangementet ubeskåret til at drive museet i Nordby, Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling, Etableringen af museet har kun været muligt på grund af overskud fra Fannikerdagene.