Fannikerdagene 9. - 11. juli 2021

Vi fejrer Fanøs levende kulturarv

Planlægningen af 2021 er i fuld gang – med eller uden corona, som ubuden gæst. 

Fannikerdagene 9. - 11. juli 2021

Vi fejrer Fanøs levende kulturarv

Vi glæder os til, at vi mødes igen

Fannikerdagene 2021

Med vaccinernes ankomst er vi fortrøstningsfulde, og arbejder på at kunne gennemføre sommerens Fannikerdage med mere plads og et større program. 

Vi er parate til at tage utraditionelle løsninger i brug, så festdagene kan gennemføres trygt og i sikre rammer. 

Rigtigt mange nye deltagere har meldt deres deltagelse, og det giver mulighed for at udvide programmet, så der bliver plads til alle.

Så sæt kryds i kalenderen d. 9.-11- juli 2021.

Bliv medlem

Meld dig ind i Fannikerdagen, og få gratis adgang til Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling.

Støt Fannikerdagens arbejde for den levende kulturarv på Fanø. 

Enlige: 75 kr. pr. år

Hustande: 150 kr. år.

Bliv medlem

Historien om Fannikerdagene

I 1953 tog “Rav Sine” initiativ til at samle nogle at byens spidser for at etablere “Fannikerdagen”.  Der var kun få kvinder tilbage på øen, som bar Fanødragten som deres faste klædedragt. Væk var sejlskibene, men Fanø var stadig en søfarts ø med to unikke søfartsbyer, Nordby og Sønderho.

I Sønderho havde man i mange år afholdt “Sønderhodag”. Med Fanikkerdagen i Nordby kunne fannikerne nu arbejde målrettet for at bevare stoltheden og identiteten som sejlskibs-ø og den levende kulturarv.

I modsætning til mange andre steder i Danmark har Fanø formået både at bevare, men også at videreudvikle øens kulturarv til glæde for både øens beboer og gæster. Dette kan du opleve til de traditionsrige Fannikerdag, som afholdes hvert  i juli.

I dag går overskuddet af arrangementet ubeskåret til at drive museet i Nordby, Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling, Etableringen af museet har kun været muligt på grund af overskud fra Fannikerdagene.