Fannikerdagene 7. - 8. juli 2023

Vi ses til Fannikerdagene!

Fannikerdagene 7. - 8. juli 2023

Vi ses til Fannikerdagene 

Dragtudlån 2023

 

Hvor: Vangled 32 (ved Fanø Night & Stay)

For bode- & lodseddelpiger & -drenge
Onsdag 14.6 kl. 19:00 – 20:00

Øvrige
Torsdag 15.6 – kl. 18.30 – 20.00
Fredag 16.6 –  kl. 18.30 – 20.00
Lørdag 17.6 – kl. 10.00 – 12:00
Foreningen Fannikerdagen har en stor samling af dragter, som vi udlåner i forbindelse med Fannikerdagene. Foreningen råder over ca. 150 pige- og kvindedragter. Herudover har foreningen også en mindre samling af tidstypisk drenge- og herretøj til udlån.

ALLE!!! kan låne en dragt komme og låne en dragt mod betaling af et gebyr:

Medlemmer: 100 kr.

Ikke medlemmer 150 kr.

Beløbet går ubeskåret til arbejdet med at vedligeholde Fannikerdagens samling af dragter, og betales i forbindelse med dagen for dragtudlånet med MobilePay eller kontanter. Det er muligt at melde sig ind i forbindelse med dragtudlånet.
Dragterne skal bæres både lørdag og søndag, og udlånes kun ved personligt fremmøde, da alle dragter efterfølgende skal tilpasses individuelt.
Medhjælpere som skal være i dragt i Kaffeteltet og Tombola, og Børnetelt samt sælge lodsedler har fortrinsret til lån af dragt.

Bliv medlem

Meld dig ind i Fannikerdagen, og få gratis adgang til Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling. Støt Fannikerdagens arbejde for den levende kulturarv på Fanø.

Kontingent 2023
Enlige: 100 kr. pr. år
Hustande: 200 kr. år.
Støtte/firmamedlemskab: 500 kr. (eller valgfrit beløb)

Bliv medlem

Historien om Fannikerdagene

I 1953 tog “Rav Sine” initiativ til at samle nogle at byens spidser for at etablere “Fannikerdagen”.  Der var kun få kvinder tilbage på øen, som bar Fanødragten som deres faste klædedragt. Væk var sejlskibene, men Fanø var stadig en søfarts ø med to unikke søfartsbyer, Nordby og Sønderho.

I Sønderho havde man i mange år afholdt “Sønderhodag”. Med Fanikkerdagen i Nordby kunne fannikerne nu arbejde målrettet for at bevare stoltheden og identiteten som sejlskibs-ø og den levende kulturarv.

I modsætning til mange andre steder i Danmark har Fanø formået både at bevare, men også at videreudvikle øens kulturarv til glæde for både øens beboer og gæster. Dette kan du opleve til de traditionsrige Fannikerdag, som afholdes hvert  i juli.

I dag går overskuddet af arrangementet ubeskåret til at drive museet i Nordby, Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling, Etableringen af museet har kun været muligt på grund af overskud fra Fannikerdagene.