Fannikerdagene 9. - 11. juli 2021

Vi fejrer Fanøs levende kulturarv

2020 arrangementet er aflyst pga. Corona-epidemien

Fannikerdagene 9. - 11. juli 2021

Vi fejrer Fanøs levende kulturarv

2020 arrangementet er aflyst pga. Corona-epidemien

Fannikerdagen & Godtfolk præsenterer

Sensommerkoncerter

Fannikerdagene 2020 er aflyst

Vi har desværre for første gang siden 1953 måtte aflyse de årlige Fannikerdage pga. Corona-epidemien.

I det omfang det bliver muligt og giver mening, så vil vi i sommerens løb lave små pop-up arrangementer, hvor vi kan styr deltagerantal og krav til håndtering af smittefare. Meld dig til vores nyhedsbrev og følg os på Facebook

Bliv medlem

Meld dig ind i Fannikerdagen, og få gratis adgang til Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling.

Støt Fannikerdagens arbejde for den levende kulturarv på Fanø. 

Enlige: 75 kr. pr. år

Hustande: 150 kr. år.

Bliv medlem

Historien om Fannikerdagene

I 1953 tog “Rav Sine” initiativ til at samle nogle at byens spidser for at etablere “Fannikerdagen”.  Der var kun få kvinder tilbage på øen, som bar Fanødragten som deres faste klædedragt. Væk var sejlskibene, men Fanø var stadig en søfarts ø med to unikke søfartsbyer, Nordby og Sønderho.

I Sønderho havde man i mange år afholdt “Sønderhodag”. Med Fanikkerdagen i Nordby kunne fannikerne nu arbejde målrettet for at bevare stoltheden og identiteten som sejlskibs-ø og den levende kulturarv.

I modsætning til mange andre steder i Danmark har Fanø formået både at bevare, men også at videreudvikle øens kulturarv til glæde for både øens beboer og gæster. Dette kan du opleve til de traditionsrige Fannikerdag, som afholdes hvert  i juli.

I dag går overskuddet af arrangementet ubeskåret til at drive museet i Nordby, Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling, Etableringen af museet har kun været muligt på grund af overskud fra Fannikerdagene.