Fannikerdagene 8. - 10. juli 2022

Tak til alle deltagere for nogle skønne dage!

Udtrækning af lodsedler 2021

Præmierne kan hentes på Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling – Hovedgaden 28 i Nordby. Tak fordi I støttede Fannikerdagene.

1. 1431
2. 177
3. 1180
4. 1265
5. 474

 

6. 1649
7. 1146
8. 1657
9. 1278
10. 784
11. 1759
12. 1031
13. 967
14. 507
15. 421
16. 1415

17. 1226
18. 1749
19.  45
20. 1016
21. 866
22. 1315

Tak for i år

Tak til alle deltagere i årets lidt anderledes Fannikerdage. Det lykkedes at lave en god fest, og ikke mindst få de smukke dragter på gaden. Tak til alle sponsorer og handelstandsforeningen for at bakke op arrangementet – vi håber også at I har haft nogle gode dage. 

Vi ses igen til Fannikerdagene d. 8. – 10. juli 2022

Bliv medlem

Meld dig ind i Fannikerdagen, og få gratis adgang til Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling.

Støt Fannikerdagens arbejde for den levende kulturarv på Fanø. 

Enlige: 75 kr. pr. år

Hustande: 150 kr. år.

Bliv medlem

Historien om Fannikerdagene

I 1953 tog “Rav Sine” initiativ til at samle nogle at byens spidser for at etablere “Fannikerdagen”.  Der var kun få kvinder tilbage på øen, som bar Fanødragten som deres faste klædedragt. Væk var sejlskibene, men Fanø var stadig en søfarts ø med to unikke søfartsbyer, Nordby og Sønderho.

I Sønderho havde man i mange år afholdt “Sønderhodag”. Med Fanikkerdagen i Nordby kunne fannikerne nu arbejde målrettet for at bevare stoltheden og identiteten som sejlskibs-ø og den levende kulturarv.

I modsætning til mange andre steder i Danmark har Fanø formået både at bevare, men også at videreudvikle øens kulturarv til glæde for både øens beboer og gæster. Dette kan du opleve til de traditionsrige Fannikerdag, som afholdes hvert  i juli.

I dag går overskuddet af arrangementet ubeskåret til at drive museet i Nordby, Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling, Etableringen af museet har kun været muligt på grund af overskud fra Fannikerdagene.