Fannikerdagene 2020

Vi fejrer Fanøs levende kulturarv

10. – 12. juli 2020

Fannikerdagene 2020

Vi fejrer Fanøs levende kulturarv

10. – 12. juli 2020

Generalforsamling onsdag d. 13/11 kl. 19:30

Hvor: Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse og revisorer jfr. § 9.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

Vi ses!

Historien om Fannikerdagene

I 1953 tog “Rav Sine” initiativ til at samle nogle at byens spidser for at etablere “Fannikerdagen”.  Der var kun få kvinder tilbage på øen, som bar Fanødragten som deres faste klædedragt. Væk var sejlskibene, men Fanø var stadig en søfarts ø med to unikke søfartsbyer, Nordby og Sønderho.

I Sønderho havde man i mange år afholdt “Sønderhodag”. Med Fanikkerdagen i Nordby kunne fannikerne nu arbejde målrettet for at bevare stoltheden og identiteten som sejlskibs-ø og den levende kulturarv.

I modsætning til mange andre steder i Danmark har Fanø formået både at bevare, men også at videreudvikle øens kulturarv til glæde for både øens beboer og gæster. Dette kan du opleve til de traditionsrige Fannikerdag, som afholdes hvert  i juli.

I dag går overskuddet af arrangementet ubeskåret til at drive museet i Nordby, Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling, Etableringen af museet har kun været muligt på grund af overskud fra Fannikerdagene.