Indmeldelse i Fannikerdagen

Medlemsskab

Betaling

Det koster så lidt og betyder så meget

Et medlemskab koster pr. husstand 75,- kr. om året og for en pensionisthusstand  60,- kr.

Foreningen Fannikerdagens indtægter kommer primært fra medlemskontingent. Selve Fannikerdagene er et selvstændigt arrangement, hvor overskuddet fra selve arrangementet går udelukkende til Fanø Skibs- og dragtsamling.

Derfor betyder indtægten fra kontingenterne, at vi i bestyrelsen har et økonomisk grundlag for foreningens øvrige aktiviteter.

Medlemskab af Fannikerdagen giver gratis adgang til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling.