Indmeldelse i Fannikerdagen

Medlemsskab

Indmeldelse & betaling af kontingent

Et årsmedlemskab koster pr. husstand 200,- kr., for enlige 100,- kr. og et firmamedlemsskab 500 kr. Udfyld formularen og send indmeldelsen. Foreningens kasserer vil herefter sende dig en opkrævning af kontingentet på mail, som kan betales via MobilePay eller netbank.

Foreningen Fannikerdagens indtægter kommer primært fra medlemskontingent. Selve Fannikerdagene er et selvstændigt arrangement, hvor overskuddet fra selve arrangementet går udelukkende til Fanø Skibs- og dragtsamling.

Derfor betyder indtægten fra kontingenterne, at vi i bestyrelsen har et økonomisk grundlag for foreningens øvrige aktiviteter.

Medlemskab af Fannikerdagen giver gratis adgang til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, samt rabat på leje af dragter til Fannikerdagene.