Indmeldelse i Fannikerdagen

Medlemsskab

Betaling

Kontingent 2021

Et medlemskab koster pr. husstand 150,- kr. om året og for enlige 75,- kr.

Foreningen Fannikerdagens indtægter kommer primært fra medlemskontingent. Selve Fannikerdagene er et selvstændigt arrangement, hvor overskuddet fra selve arrangementet går udelukkende til Fanø Skibs- og dragtsamling.

Derfor betyder indtægten fra kontingenterne, at vi i bestyrelsen har et økonomisk grundlag for foreningens øvrige aktiviteter.

Medlemskab af Fannikerdagen giver gratis adgang til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, samt rabat på leje af dragter til Fannikerdagene.