Indmeldelse i Fannikerdagen

Medlemsskab

Indmeldelse & betaling af kontingent

ÅRSKONTINGENT 2024

Personligt: 150 kr. 
Familie: 250 kr. 
Firma: 500 kr. 

Udfyld formularen og send indmeldelsen. Foreningens kasserer vil herefter sende dig en opkrævning af kontingentet på mail, som kan betales via MobilePay eller netbank.

Kontingentet går til foreningens arbejde med den levende maritime kulturarv, og er afgørende for foreningens overlevelse. 

Selve Fannikerdagene er et selvstændigt arrangement, hvor overskuddet fra selve arrangementet går udelukkende til Fanø Skibs- og dragtsamling.

Medlemskab af Fannikerdagen giver gratis adgang til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, samt rabat på leje af dragter til Fannikerdagene.