Hennings’s Klub

Jens Peder Hvolby – harmonika
Aksel Bjørn – guitar
Agnete Steffensen – piano
Bent Steffensen – violin
Henning Jeppesen – vokal

0 – 10. juli – 14:00.
14:00 — 15:30

Kaffeteltet – Festpladsen

Gratis